Posiadam konto na Obpon.pl
zaloguj się
Jestem nowym użytkownikiem
zarejestruj się
Wynagrodzenia i refundacja składek na ubezbieczenia społeczne
zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Przejdź do aplikacji
* - wypróbuj za darmo przez 30 dni
Dlaczego warto korzystać z eSOD?
wypełnianie wniosków o dofinansowanie z PFRON nigdy nie było łatwiejsze
Szybkość działania
Nowa aplikacja eSOD, działa niewiarygodnie szybko, przekonaj się sam.
Prosta obsługa
Nowoczesny oraz intuicyjny interfejs aplikacji eSOD umożliwia przyjemną pracę z programem.
Poprawność wyliczeń
Dzięki stałemu wsparciu specjalistów w dziedzinie dofinansowań, masz pewność, że program korzysta z aktualnych zaleceń PFRON.
Kompleksowość
Aplikacja eSOD generuje wszystkie informacje potrzebne do uzyskania dofinansowań, dzięki czemu wkład pracy użytkownika został zmniejszony do minimum.
eSOD jest łatwy w użyciu
Chcieliśmy sprawić, aby nasza aplikacja była bardzo intuicyjna i przejrzysta.
Zaloguj się konto eSOD
Pobierz eksporter
Eksportuj dane
Wpisz dane firmy
Wprowadź schorzenia specjalne
Wygeneruj raport
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapytaj naszego eksperta eSOD
Wybierz plan dla siebie
Wybierz idealny abonament w pełni dostosowany do potrzeb swojej firmy.
W razie pytań skontaktuj się z naszym działem handlowym.
eSOD
Free
30-dniowy okres próbny
zamów online
eSOD
Basic
250 zł * rocznie
wersja ryczałt do 20 osób niepełnosprawnych
zamów online
eSOD
Business
550 zł * rocznie
wersja ryczałt do 100 osób niepełnosprawnych
zamów online
eSOD
Enterprise
800 zł * rocznie
wersja ryczałt powyżej 100 osób niepełnosprawnych
zamów online
* - ceny netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23 %.
Usprawnienia względem poprzedniej wersji
Inteligenty eksporter eksporter automatycznie integruje się z bazą danych Płatnika oraz wybiera aktualne dokumenty do eksportu
Wymiar czasu pracy prawidłowe wyliczanie wymiaru czasu pracy z uwzględnieniem urlopów, zmian stopnia niepełnosprawności, prawa do emerytury i schorzeń specjalnych
Sprawdzanie błędów aplikacja eSOD sprawdza poprawność danych w programie Płatnik
Wnioski WnD obliczanie stanów zatrudnienia wymaganych we wniosku WnD
Poprawiony algorytm wprowadzanie schorzeń specjalnych na okres trwania, automatyczne doliczanie składek na FP i FGŚP na podstawie PESEL
Nowości w eSOD
Bądź na bieżąco z tematyką dofinansowań dla firm zatrudniających
osoby niepełnosprawne.
24.05.19 13:50
Kiedy odszkodowanie nie podlega VAT?
  Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) nie definiuje pojęcia odszkodowania. Stosując wykładnię językową należy odnieść się do definicji przedstawionej w Wielkim Słowniku Języka Polskiego (https://wsjp.pl), który wskazuje, iż za odszkodowanie należy uznać pieniądze wypłacane komuś jako zadośćuczynienie za poniesione przez niego straty i krzywdy. Na gruncie ustawy o VAT wystąpienie odszkodowania należy każdorazowo oceniać, czy pozostaje ono w bezpośrednim związku z konkretnym świadczeniem.
Czytaj dalej >
24.05.19 13:19
PPK będą rewolucją dla pracowników i przedsiębiorstw
  Dzięki programowi pracownicy zyskają możliwość bardzo korzystnego odkładania na emeryturę. 
Pracodawcy – szansę na oferowanie dodatkowych bonusów.
Czytaj dalej >
24.05.19 11:51
Brak zgody na przetwarzanie danych nie może być przyczyną wypowiedzenia
  W celu zapewnienia skutecznego stosowania przepisów RODO konieczne stało się, poza uchwaleniem nowej ustawy o ochronie danych osobowych, dokonanie licznych zmian w innych ustawach. Zmiany te wprowadza ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwana dalej "ustawą nowelizującą". Nowe przepisy regulują zasady przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
Czytaj dalej >
24.05.19 11:14
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego - rekompensata za przerwany urlop
  Prawo do odwołania urlopu wypoczynkowego przysługuje tylko w wyjątkowych okolicznościach. Za odwołanie, nawet uzasadnione, przysługuje pracownikowi rekompensata.
Czytaj dalej >
24.05.19 11:11
Wątpliwe zasady liczenia etatów do celów PPK
  Termin utworzenia w firmie pracowniczego planu kapitałowego zależy od liczby osób ubezpieczonych m.in. ze stosunku pracy. Nie wiadomo, czy wliczać też pracowników na urlopach dla rodziców lub urlopie bezpłatnym.
Czytaj dalej >
24.05.19 10:26
Potrącenia z minimalnej stawki możliwe, ale nie regularne
  Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie wyklucza dokonywania potrąceń z minimalnej stawki godzinowej - wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy. Ale zastrzega, że nie może to być systematyczne. I mówi o propozycji zmian przepisów oraz ustanowieniu granicy potrąceń, w tym kwoty wolnej od potrąceń.
Czytaj dalej >
24.05.19 09:45
Czy mogłam odstąpić od umowy
  W ramach swojej działalności gospodarczej kupiłam od innego przedsiębiorcy kilkanaście par specjalistycznych kombinezonów. Dzień po przywiezieniu ich przez kuriera okazało się, że mają one wady wykluczające ich użytkowanie. Złożyłam zatem reklamację z tytułu rękojmi (odstąpiłam od umowy), ale sprzedawca jej nie uwzględnił, powołując się na rzekome opóźnienie przeze mnie w zgłoszeniu wad, co – według niego – powinno było nastąpić natychmiast po odbiorze towaru. Czy jego stanowisko jest słuszne? Dodam, że złożenie reklamacji dzień po otrzymaniu kombinezonów podyktowane było koniecznością ich dokładnego sprawdzenia przez osobę, która się tym zajmuje – pyta pani Janina.
Czytaj dalej >
24.05.19 09:27
Chcemy, by pracownicy mieli prawo wyboru
  Magdalena Kossakowska: Przejście na emeryturę w wieku niższym niż powszechnie obowiązujący będzie swoistą nagrodą dla tych, którzy będą mieli bardzo długi staż ubezpieczeniowy
Czytaj dalej >
24.05.19 09:11
Ważne ryzyko wypadkowe i ryzyko zawodowe
  Od szkoleń okresowych 
bhp może odstąpić firma prowadząca działalność, 
dla której ustalono najwyżej trzecią kategorię ryzyka 
w rozumieniu ustawy wypadkowej. Nie uniknie jednak tego obowiązku, gdy z oceny ryzyka zawodowego pracowników 
wynika, że te szkolenia są konieczne.
Czytaj dalej >
24.05.19 09:05
Ujawniony etat drogo kosztuje
  Współpracę z osobą fizyczną należy ułożyć tak, aby nie wskazywała 
ona na istniejący stosunek pracy. Inaczej obie strony poniosą koszty jej przekwalifikowania.
Czytaj dalej >
Więcej informacji na www.obpon.pl.
Skontaktuj się z nami:
Masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące aplikacji eSOD?
Jeśli tak skontaktuj się z nami, służymy pomocą.
wyślij wiadomość
infolinia obpon
0801 00 30 31

Adres:

35-005 Rzeszów, Plac Jana Kilińskiego 2
NIP: 517-036-22-36, REGON: 180950466, KRS: 0000452408
konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska S.A.:
22 1750 1224 0000 0000 3832 4438

Adres korespondencyjny:

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
37-700 Przemyśl, ul. A. Fredry 1

email: biuro@obpon.pl
serwis internetowy: www.obpon.pl
tel. fax (16) 679-16-16